ITPK - en extra ålderspension

ITPK är en kompletterande ålderspension som alla anställda med ITP 2 har. Som arbetsgivare betalar du premien, men det är den anställde själv som väljer var pengarna ska placeras.

Ålderspensionen i ITPK är premiebestämd. Det betyder att premien är bestämd på förhand. Pensionens storlek hänger ihop med hur mycket premier som betalas in, vilken avkastning de har gett och vilka avgifter som tagits ut. Premien som du betalar motsvarar två procent av den anställdes lön.

I ITPK-valet väljer den anställde i vilket bolag pensionspengarna ska placeras och om det ska finnas efterlevandeskydd.

Den som väljer Alecta - får Alecta Optimal Pension.
Läs mer om Alecta Optimal Pension (privatkund)

 

Ordförklaringar

ITPK en möjlighet till mer pension

Mer premier till ITPK

ITPK-valet hos Collectum

Var informationen användbar för dig?