Efterlevandeskydd

För att få ett efterlevandeskydd i ITP 1 måste den anställde själv välja till det. Detta känner inte alla till, så påminn gärna dina medarbetare.

Det finns två olika efterlevandeskydd - familjeskydd och återbetalningsskydd.

ITP Familjeskydd i Alecta

Ett bestämt belopp betalas ut till de efterlevande om den anställde dör innan pensioneringen. Familjeskyddet tecknas alltid i Alecta.

Återbetalningsskydd

Värdet av de inbetalda pensionspremierna betalas ut till de efterlevande om den anställde dör.

Ordförklaringar

Bra skydd för den som behöver

ITP Familjeskydd

Återbetalningsskydd

Var informationen användbar för dig?