Ålderspension

Alectas låga avgifter tillsammans med en framgångsrik förvaltning ökar möjligheterna för dina anställda att få en bra pension.

Varje månadslön har betydelse för hur stor pensionen blir. Pensionspremien beräknas på den utbetalda bruttolönen varje månad.

Det är storleken på det totala pensionskapitalet som bestämmer hur mycket den anställde får i pension. När det är dags att betala ut pensionen, räknas pensionskapitalet om till ett månadsbelopp.   

Ordförklaringar

Mer om ålderspensionen ITP 1

Den anställdes val

Ta ut pensionen

Jobba efter 65 år

Var informationen användbar för dig?