Tjänstepension i Alecta

Tjänstepensionen i Alecta ger de anställda ett helt paket med ett starkt försäkringsskydd. För att dina anställda ska omfattas av detta måste du som arbetsgivare ha tecknat ett kollektivavtal eller ett hängavtal.

Genom att teckna ett pensionsavtal för ITP erbjuder du dina anställda en tjänstepension som är standard på arbetsmarknaden. En heltäckande pensions- och försäkringslösning med mycket låga administrativa avgifter. 

Ordförklaringar

För arbetsgivare som vill veta mer

ITP-avtalets två delar

TGL - ett eget kollektivavtal

Förstå och förklara tjänstepensionen

"Moderna och flexibla pensionslösningar"

  • Som företagskund i Alecta får du och de anställda tillgång till moderna och flexibla pensionslösningar i ett samlat försäkringspaket.

    Som företagskund i Alecta får du och de anställda tillgång till moderna och flexibla pensionslösningar i ett samlat försäkringspaket.


    Staffan Ström,
    Chef Information, Alecta.

Var informationen användbar för dig?