Premiereduktioner ITP 2

Premiereduktioner, överskott och kollektiv konsolidering är begrepp som ofta används inom försäkringsvärlden. Men hur hänger de egentligen ihop? Här får du en kort förklaring till vad vi på Alecta menar när vi använder dessa begrepp.

Alectas löfte är att varje dag jobba hårt för att våra kunder ska få ut mesta möjliga pension för sina pengar. För oss innebär det att vi ska ta så lite betalt som möjligt för de förmånsbestämda försäkringarna i ITP 2.

Leva upp till vårt löfte

När det finns utrymme för oss att ge premiereduktioner, det vill säga att i praktiken ta mindre betalt för tjänstepensionen, är det ett sätt för oss att leva upp till vårt löfte.

Ordförklaringar

Mer om Alectas premiereduktioner

Förutsättningar för premiereduktioner i ITP 2

Premiereduktioner genom tiderna

Kollektiv konsolidering och överskott - vad är det?

Var informationen användbar för dig?