Premier för ITP 1

De premier du betalar till tjänstepensionen ITP 1 räknas fram som en viss procent av den anställdes lön. Varje månad anmäler du till Collectum vilken lön som gäller.

Du betalar tre olika premier för ITP 1. Det är premier för:

  • ålderspension
  • sjukpension
  • premiebefrielse.

Premierna beräknas utifrån en viss procent av den anställdes lön. Det är den kontant utbetalda bruttolönen varje månad som används vid beräkningen.

Se en sammanfattning över dina ITP 1 premier

Arbetsgivarens premier för ITP 1 år 2017

Arbetsgivarens premier för ITP 1 år 2016

Arbetsgivarens premier för ITP 1 år 2015

Var informationen användbar för dig?