Premiehistorik

För att förstå premiens utveckling kan det vara intressant att titta på förändringen över tid. Här har vi sammanställt den genomsnittliga ITP 2-premien för perioden 1999 – 2015.

Den genomsnittliga premien har ökat vilket till stor del beror på att tjänstemännens lönenivåer har ökat. Allt fler har fått en lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Eftersom förmånen är högre på lönedelarna över 7,5 inkomstbasbelopp, blir också premien högre.

Procent av årslönesumman

Premierna utrycks i procent av den totala pensionsmedförande årslönesumman för samtliga försäkrade med ITP 2. Vi gör ingen uppdelning i olika löneintervaller (7,5, 20 eller 30 inkomstbasbelopp).

Premien för ITPK ingår i procenttalen. Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL ingår ej (historik för TGL se nedan).

År Procent
1999 9,76
2000 10,82
2001 11,90
2002 11,36
2003 13,54
2004 13,70
2005 13,70
2006 13,83
2007 13,53
2008 12,46 (8,18 netto) *
2009 12,70
2010 12,74
2011 13,14
2012 13,09
2013 12,96
2014 13,53
2015 14,07
2016 14,82

* Procentsatsen i parentes (8,18 procent) gällde efter den premiereduktion som gavs under 2008 då premierna för ålderspensionen och familjepensionen reducerades med 40 procent. Premien för riskförsäkringen reducerades med 50 procent. Premiereduktion gavs till företag som tecknat pensioneringsavtal med Collectum före den 14 december 2007.

Ordförklaringar

Premier TGL

Premie för tjänstegrupplivförsäkring, TGL år 1999 - 20176

Var informationen användbar för dig?