Premiebefrielse i ITP

I ITP ingår en särskild försäkring om premiebefrielse som alltid tecknas i Alecta. Tack vare försäkringen slipper du som arbetsgivare betala hela eller delar av premien när en anställd är sjuk.

När en anställd blir sjuk behåller han eller hon hela sitt försäkringsskydd även om du som arbetsgivare inte behöver betala premier. Det ser premiebefrielseförsäkringen till. Meningen är att den anställde inte ska förlora något på grund av sin sjukdom.

Försäkringen gäller olika beroende på om den anställde har ITP 1 eller ITP 2. För att premiebefrielsen ska gälla, måste den anställde beviljas ersättning från Försäkringskassan.

 

Ordförklaringar

Olika regler för premiebefrielse ITP 1 och ITP 2

Om den anställde har ITP 1

Om den anställde har ITP 2

Var informationen användbar för dig?