Hjälp dina anställda som funderar på att gå i pension

Enkel pensionsguide

Varje år går ungefär 35 000 av Alectas försäkrade i pension. Det blir nära 3 000 nya pensionärer i månaden. Vad funderar de på och vad vill de veta?

Vi har genom intervjuer och enkäter undersökt hur blivande pensionärer tänker och agerar inför sin pensionering. Det har visat sig att få planerar eller söker information om pensionen. Pensioneringen är ibland mer en följd av olika omständigheter än ett medvetet beslut.

Valen som påverkar pensionens storlek

Även om många väljer att gå i pension vid 65 års ålder, finns det inga regler som säger att man måste det. Man kan både gå tidigare eller senare. Men hur den anställde än väljer att göra, är det viktigt att förstå hur tidpunkten för pensioneringen och uttagstiden påverkar hur mycket man får ut i pension varje månad. 
Mer information i vårt faktablad

Stort förtroende för arbetsgivarens information

Vår undersökning visar också att när det gäller information inför pensioneringen har man störst förtroende för Pensionsmyndigheten och därefter kommer du som arbetsgivare.

Vill du hjälpa till när en anställd börjar fundera på pension? Här får du några enkla tips.

Ordförklaringar

Planera i god tid

Skaffa en överblick

Gör en budget

Meddela datum för pension

Kontakta Pensionsmyndigheten m fl

Skydd för efterlevande

Var informationen användbar för dig?