Alecta eller Collectum?

Alecta förvaltar pensionspengarna och Collectum sköter administrationen. Så kan man kort sammanfatta skillnaden mellan oss båda.

Alecta förvaltar

Alecta förvaltar tjänstepension ITP och ser till så att pensionskapitalet ökar i värde för de försäkrade. Till oss vänder du dig med frågor om hur försäkringarna och tjänstepensionen fungerar. Det är vi som beräknar premierna för bland annat  ITP 2 Ålderspension, ITP 2 Sjukpension, ITP 2 Premiebefrielseförsäkring, ITP 2 Familjepension samt ITP Familjeskydd.

Collectum administrerar

Collectum är ”knutpunkten” för ITP och det bolag som administrerar och fakturerar det som har med ITP att göra. Det kan vara allt från att ett företag vill teckna pensionsavtal till att den försäkrade får sitt årsbesked i det röda kuvertet. Det är också Collectum som du vänder dig med löneändringar, avgångsanmälningar och anmälan till ITP. Collectum sköter även om de försäkrades val för ITP 1 och ITPK och ser till så att rätt försäkringsbolag får rätt premie.

Ordförklaringar

Besök internetkontoren för mer information

Vad är skillnaden mellan Alectas och Collectums internetkontor?

Var informationen användbar för dig?