Anmäla tjänstledighet

Inga premier behöver betalas in för ITP och tjänstegrupplivförsäkringen, TGL när den anställde är tjänstledig för studier. Ska den anställde vara ledig för plikttjänstgöring - anmäl det till Collectum.

Tjänstledig för studier

Avanmäl den anställde som ska vara tjänstledig för studier.

Den anställde omfattas av ett så kallat efterskydd för tjänstegrupplivförsäkringen, TGL i upp till 24 månader när hon eller han är tjänstledig för studier. Det betyder att TGL-försäkringen gäller ytterligare en tid även om det inte längre betalas in premier.

Skulle den anställde avlida under denna efterskyddstid, kommer förmånstagarna att få ett bestämt belopp utbetalt från TGL.

Tjänstledig för plikttjänstgöring

Avanmäl den anställde från ITP och TGL hos Collectum. Med plikttjänstgöringen får den anställde en livförsäkring genom Försvaret.
Collectum

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?