Avsluta en anställning

Gör en avanmälan till Collectum när en medarbetare slutar sin anställning. Då får den anställde viktig information om vad som gäller och vad som kanske behöver ordnas.

När en medarbetare slutar sin anställning fortsätter både ITP- och tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) att gälla i ytterligare tre månader även om det inte längre betalas in fler premier (detta kallas efterskydd).

Det som den anställde tjänat in till sin pension finns kvar i Alecta och börjar betalas ut när det är dags att gå i pension. Den intjänade pensionen kallas fribrev.
Anmälan till Collectum

 

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?