Anställa en ny medarbetare

Se till så att tjänstepensionen blir rätt från början och den nya medarbetaren får de förmåner han eller hon ska ha enligt kollektivavtalet. Du anmäler det först till Collectum, som sedan skickar uppgifter till oss.

Nya medarbetare med ITP 2
Här bestämmer anställningsformen när du behöver anmäla en ny medarbetare.

  • Nya, tillsvidareanställda tjänstemän med ITP 2 anmäls om de arbetar minst 8 timmar i veckan.
  • En vikarie, visstidsanställd eller praktikant anmäler du när han eller hon arbetat tre månader i följd.

Nya medarbetare med ITP 1
Du anmäler alla nya tjänstemän med ITP 1 oavsett hur mycket de ska arbeta.

Ordförklaringar

Mer att veta

ITP 1 eller ITP 2 - vem har vad?

Samordning för den som haft flera tjänstepensioner

Hjälp den anställde med tre saker

Nyanställd som arbetat utomlands

Var informationen användbar för dig?