Anmäla föräldraledighet

Beroende på om den anställde har ITP 1 eller ITP 2 anmäler du föräldraledighet på olika sätt till Collectum.

ITP 2

Svenskt Näringsliv och PTK rekommenderar att arbetsgivaren fortsätter att betala premier för ITP 2 i elva månader.

ITP 1

Här gäller premiebefrielseförsäkringen från föräldraledighetens första dag. Den anställdes försäkringsskydd i ITP 1 påverkas inte av föräldraledigheten.
Mer om premiebefrielse ITP 1

Ordförklaringar

Bra att veta inför en föräldraledighet

Enkelt låta den anställda med ITP 2 behålla TGL vid föräldraledighet

Ingen premie för ITP 1 vid föräldraledighet

Var informationen användbar för dig?