Anmäla ändrad lön

Du anmäler löneändringar för anställda med ITP 1 och ITP 2 till Collectum. Kom ihåg att göra det direkt eftersom ändrade löner påverkar företagets kostnader för tjänstepensionen.

När vi räknar fram premien för tjänstepensionen, sker det på olika sätt beroende på om den anställde har ITP 1 eller ITP 2.

För ITP 1 anmäler du månadslön

När det gäller ITP 1 ska du anmäla den utbetalda bruttolönen för varje anställd. Exakt vad som ingår och inte ingår i bruttolönen, ser du på Collectums hemsida. För ITP 1 rapporterar du lönen varje månad.

För ITP 2 gäller årslön

När det gäller ITP 2 anmäler du årslönen. Du räknar fram årslönen genom att multiplicera den anställdes månadslön med 12,2 (för att lägga till semestertillägget). 

Ordförklaringar

Mer om lön och premier

Premiebefriad ITP 2 - du kan inte göra ändringar

Om du glömt att anmäla ändrad lön

Pensionsmedförande lön ITP 2

Var informationen användbar för dig?