Anmäla ändringar

Är det du som sköter administrationen kring de anställdas tjänstepensioner? Här kan du läsa om när, till vem och hur du anmäler en ändring.

För att företaget ska betala in rätt premier och de anställda ska få rätt pension och andra ersättningar, behöver vi få veta när en förändring sker. I menyn till vänster hittar du exempel på sådana händelser som kan behöva anmälas till oss, Collectum eller någon annan.

Ordförklaringar

Lite hjälp på vägen

Internetkontor ger överblick

Vem gör vad?

Var informationen användbar för dig?