Välkommen på kurs!

Nu startar vi kursåret 2017 med nya kurser runt om i landet. Redan nu kan du anmäla dig till en grundkurs, en kurs i pensionsekonomi och en kurs om tiotaggarvalet. Välkommen!

Alectas konsolidering

Alectas konsoliderings- nivå per 2016-12-31 är 149.

Fler nyckeltal för Alecta

Särskild löneskatt ITP 2

Hämta underlag för att beräkna den särskilda löneskatten för ITP 2 i vårt internetkontor.

Logga in

Aktuellt

Kontakta oss

Kundservice företag
08-441 62 00

Kundservice ombud
08-441 92 10

Aktuell fråga

Vad är ett basbelopp?