Alecta har tagit ansvar för framtiden sedan 1917

För hundra år sedan var trygghetssystemen i Sverige få och svaga. Och för den som inte kunde ordna sin försörjning på äldre dar, väntade ofta en otrygg och torftig tillvaro på fattighuset. Det var då som Alecta bildades och med ens blev Sverige lite modernare.

I år fyller Alecta 100 år och vi firar att tjänstepensionen har gett flera miljoner människor en tryggare tillvaro genom åren som gått. När vi nu går in i nästa sekel gör vi det med övertygelsen om att kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar och Alecta även i framtiden kommer att vara en central del av trygghetssystemet.

Ta del av Alectas 100-års firande

Under hela 2017 kommer vi att engagera oss i framtiden på olika sätt. Vi kommer såklart också att berätta om vår historia och vad som gjort Alecta till just Alecta. Här på alecta.se kommer vi därför att bjuda på ett axplock av våra aktiviteter.

Håll utkik här den närmaste tiden om du vill se film, besöka vår historiska webbplats, delta i utlottningen av en bok eller kanske lyssna på vår speciella Alectapodd.

Vårt ansvar sträcker sig långt in i framtiden

Att arbeta med pensioner innebär ett ansvar för människors framtid. Därför är långsiktighet och hållbarhet centrala begrepp för oss och har varit det hela vår historia. Det var ju för att människor skulle kunna förlita sig på pensionslöftena som Alecta en gång bildades.

Därför tar vi även idag höjd för åtaganden som sträcker sig så långt in i framtiden som till slutet av detta sekel och vill med vår erfarenhet bidra till utvecklingen av morgondagens pensionssystem. För precis som våra grundare tror vi nämligen att klokt utformade trygghetssystem i hög grad kan bidra både till människors trygghet och till ett välfungerande näringsliv. I hundra år har vi tagit ansvar för framtiden, och vår resa har bara börjat.

Var informationen användbar för dig?