Har Alecta samma antaganden som andra livförsäkringsbolag?

Alla livförsäkringsbolag bör se över och förändra sina livslängdsantaganden när den förväntade livslängden förändras. Vi har ingen sammanställning över andra bolags antaganden.

Var informationen användbar för dig?

Låt oss veta vad du tycker om denna sida:

addThis