Är det alltid dyrt att anställa äldre?

Nej, det behöver det inte alls vara. Premien beror på hur stor del av pensionen som redan är färdigbetald och den anställdes lön. I den förmånsbestämda ITP 2 finns det en även gräns för hur hög premien till ålderspension får vara, en maxpremie.

Läs mer om premiemaximering

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?

Låt oss veta vad du tycker om denna sida:

addThis