Hur får jag reda på tjänstetidsfaktorn för en av mina anställda?

Den så kallade tjänstetidsfaktorn används vid beräkning av den förmånsbestämda ITP 2 och berättar hur stor del av full pension den anställde får, beroende på hur länge han eller hon har arbetat.

Du hittar tjänstetidsfaktorn för de anställda i vårt internetkontor för företag.
Mer om internetkontoret

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?

Låt oss veta vad du tycker om denna sida:

addThis