Frågor och svar

Vi får många olika frågor om tjänstepensionen ITP. Här har vi samlat och svarat på några av de vanligaste. Hittar du inte svaret på just din fråga, är du alltid välkommen att kontakta oss!

Kurser för ombud

Har Alecta några kurser för mig som ombud?

Värdesäkring och premier 2014

Hur förändras riskpremierna för 2014?

Blir det premiereduktion på sparpremierna 2014?

Hur förändras frilagd premie 2014?

Vad är en fribrevsuppräkning?

Varför blir fribrevsuppräkningen 3,43 procent?

Hur stor är Alectas konsolidering?

Hur kan ni sänka riskpremierna och samtidigt höja premien för ITP Sjukpension?

ITP

Hur gör jag för att få ITP för mina anställda?

Kan premierna till ITP bli hur höga som helst?

Hur gör jag för att anmäla en anställd till ITP?

Är premien för ITP avdragsgill?

Varför ändras premien så mycket vid ett årsskifte?

Hur uppskattar jag vad ITP kostar för en ny medarbetare?

ITP 1

Finns kollektiv slutbetalning i ITP 1?

Vad betalar vi för sjukförsäkringen i ITP 1?

Vad kostar ålderspensionen i ITP 1?

Vilken lön ska jag anmäla när det gäller ITP 1?

Finns det någon samordning i ITP 1?

Ingår det någon ITPK i ITP 1?

Vad kostar premiebefrielsen i ITP 1?

Vem kan ha ITP 1?

Vad är Alecta Optimal Pension?

Hur väljer en anställd efterlevandeskydd i ITP 1?

Hur fungerar premiebefrielsen i ITP 1?

Ändra placeringsinriktning Alecta Optimal Pension - före pension

Kan jag som ombud ändra placeringsinriktning för mina kunder?

Hur gör jag för att ändra placeringsinriktning?

Vilka placeringsinriktningar kan den försäkrade välja?

Hur snabbt genomförs en ändring av placeringsinriktningen?

Går det att ångra en ändring av placeringsinriktning?

Varför stängs möjligheten att ändra placeringsinriktning på internetkontoret 4 mån innan pension?

Kostar det något att ändra placeringsinriktning?

Påverkas garantinivån vid en ändring av placeringsinriktning?

Ändra placeringsinriktning Alecta Optimal Pension - under utbetalningstid

Vilken är Alectas förvalda placeringsinriktning under utbetalningstiden?

Gäller den oavsett vilken placeringsinriktning den försäkrade har innan pension?

Kan den försäkrade behålla placeringsinriktningen med 60 procent aktier under utbetalningstiden?

Hur väljer den försäkrade placeringsinriktningen med 60 procent aktier under utbetalningstiden?

ITP 2

Ska bonus, provision och OB-tillägg räknas med i lönen vi anmäler till Collectum?

Vad är premien för ITPK?

Jag har hört att ITP-försäkringen är färdigbetald vid 62 år, stämmer det?

Vad är samordning?

Vad är ett pensionstillägg?

Hur får jag reda på tjänstetidsfaktorn för en av mina anställda?

Varför blir det så dyrt när en anställd kommer upp i en viss lönenivå?

Vad kostar ITP?

Kollektiv slutbetalning - vad är det?

Sjukdom

Varför får vi betala premier när den anställde fortfarande är sjuk?

Vem gör friskanmälan?

Ska vi anmäla löneändringar för en anställd som är delvis sjuk?

Vad händer med ersättningen från Alecta om en anställd som är sjuk slutar?

Tjänar den anställde in pension när han är sjuk?

Ska vi betala premier när den anställde är delvis sjuk?

Vad händer när en anställd får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan?

När får en anställd som är sjuk ersättning från Alecta?

Kan jag göra sjukanmälan i Collectums internetkontor?

När ska jag göra en sjukanmälan?

Hur ser jag vilka anställda som är sjukanmälda?

Förlängd sjukskrivning - vad behöver vi anmäla?

Tiotaggare

Kan en tiotaggare ha ITP 1 även om övrig personal har ITP 2?

Vad är en tiotaggare?

Vad innebär det för en 10-taggare att gå över till ITP 1 från en alternativ ITP-lösning?

Kan en 10-taggare som har en alternativ ITP-lösning gå över i ITP 1?

Kan jag beställa uppgift om frilagd premie?

Blir alternativ ITP också slutbetald vid 62 år?

Måste vi använda frilagd premie?

Vad är frilagd premie?

Vad kostar det att låta företagets tiotaggare gå över till ITP 1?

Vilka har alternativ ITP på vårt företag?

ITP Utland

När kan en anställd ha ITP Utland?

TGL

Kan jag flytta företagets TGL till Alecta?

Hur mycket kostar TGL i Alecta?

Finns det några fördelar med att ha TGL i Alecta?

Hur tecknar vi TGL i Alecta?

Internetkontor

Hur ansöker jag om behörighet till internetkontoret?

Jag har skickat in ett avtal men ännu inte fått tillgång till internetkontoret?

Jag får meddelandet "Din behörighet till internetkontoret är inte aktiv" - vad gör jag?

Vad betyder "inloggningsfel"?

Vart skickas inloggningsuppgifterna för internetkontoret?

Värdesäkring, konsolidering och överskott i ITP 2

Hur är det i ITP 1 - finns det något överskott här?

Hur ser Alectas konsolideringspolicy ut?

Vilka kunder får ta del av en premiereduktion?

Varför sänker ni inte premierna istället?

Hur ofta har Alecta gett premiereduktioner?

Vem avgör när det är dags för en premiereduktion?

Vad gör Alecta med överskottet?

När uppstår ett överskott?

Är kollektiv konsolidering och överskott samma sak?

Särskild löneskatt

Var hittar jag uppgifterna som behövs till den särskilda löneskatten för ITP 2?

Hur hämtar jag underlag för ITP2-premier?

Övriga frågor

Hur kan jag informera de anställda om tjänstepensionen?

Vilken typ av offerter kan jag beställa hos Alecta?

Vilka är basbeloppen i år?

Vad är löneväxling?

Jag har precis börjat arbeta med tjänstepensioner, vilken kurs ska jag välja?

Hur får man veta vad som händer inom ITP-planen?

Vad är en avgångspension?

Vad är ett basbelopp?

Kan vi erbjuda en anställd över 62 år en pension på 70 procent av lönen och göra en engångsinbetalning till Alecta?

Hittar ingen blankett för förtida uttag av pension?

Var informationen användbar för dig?

Låt oss veta vad du tycker om denna sida:

addThis